Proiect extindere

responsivepro responsivepro responsivepro responsivepro

Titlul proiectului: Extindere structura cazare turistica de catre societatea Skipass SRL

Numele beneficiarului: SKIPASS S.R.L.

SMIS: 109784   

Numele programului: Programul Operational Regional 2014-2020

Axa: 2. Imbunatatirea competitivitatii intreprinderilor mici si mijlocii

Prioritatea de Investiții: 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri 

Numele Autoritatii de Management: Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației

Numele Organismului Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest 

Valoarea totala a proiectului: 1.342.374,90 LEI  

Valoarea finantarii nerambursabile: 883.153,64 LEI, din care valoarea contribuției din FEDR este 750.680,59 LEI

Valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national: 132.473,05 LEI 

Perioada de implementare a proiectului este: 01.09.2016 – 30.04.2020

Obiectivul/Scopul proiectului il constituie dezvoltarea microintreprinderii SKIPASS SRL prin extinderea structurii de cazare turistica.   

 

Obiective specifice ale proiectului:

  • Extinderea unitatii de cazare prin:

– construirea unui nou corp care sa cuprinda demisol, parter si mansarda cu o suprafata desfasurata de 278.44 mp;

– dotarea cu echipamente specifice activitatii in numar de 25;

– dotarea cu echipamente aferente constructiei in numar de 12.

  • Cresterea numarului mediu de salariati ca urmare a realizarii proiectului cu 3 salariati si mentinerea numarului mediu de salariati actuali din cadrul societatii;
  • Respectarea si promovarea principiilor orizontale privind dezvoltare durabila si egalitate de sanse prin:

– eficientizarea iluminatului in spatiile de cazare prin achizitia de corpuri de iluminat cu LED sau cu tuburi flourescente

– angajarea de persoane care au varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani

– includerea persoanelor de sex feminin atat in echipa de management si implementare a proiectului cat si in echipa de operare a investitiei.

Rezultatele proiectului:

  • Angajarea a 3 persoane ca urmare a realizării proiectului;
  • Suprafata extinsa prin proiect 278,44 mp (suprafata construtita desfasurata);
  • Dotarea cu echipamente specifice activitatii – 25 buc;
  • Angajarea unei persoane din categoria defavorizata, o persoana care are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii:

  • Extinderea structurii de cazare turistica a societatii prin suprafata extinsa prin proiect 278,44 mp (suprafata construtita desfasurata) si dotarea cu echipamente specifice activitatii – 25 buc;
  • Creșterea numărului mediu de salariați prin angajarea a 3 persoane; 
  • Angajarea unei persoane din categoria defavorizata, o persoana care are varsta cuprinsa intre 15 si 24 de ani.

Date de contact:

Persoana de contact: dna. Varga Cornelia Eufrusina – Administrator

Tel/fax/email: 0723553110 / 0359402966 / pensiuneaskipass@gmail.com

Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi https://www.fonduri-ue.ro/.

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro