Prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC SKIPASS SRL impreuna cu angajatii si reprezentantii ei, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Scopul colectării datelor este: completarea și administrarea rezervarii dumneavoastră si pentru completarea documentelor fiscale aferente (ceea ce este scopul nostru ca și companie si este obligatoriu din punct de vedere legal) .

Furnizarea datelor este voluntara. Refuzul dvs  nu ne da posibilitatea sa va procesam rezervarea.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: autorităţilor poliţieneşti, financiare sau de turism în măsura în care este solicitat prin lege sau este strict necesar pentru detectarea sau aducerea în instanţă a fraudelor şi a altor fapte penale, sau dacă suntem obligați din punct de vedere legal să facem acest lucru. Am putea să distribuim date personale şi unor autorităţi competente în protejarea şi garantarea drepturilor sau proprietăţilor noastre sau a drepturilor şi proprietăţilor partenerilor noştri de afaceri.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor (Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege – de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC SKIPASS SRL pe email la pensiuneaskipass@gmail.com . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate de noi în alte state.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.